Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach


ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 48 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa i filologii. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 16.00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA oraz POKÓJ STUDENCKI


Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 19.00; sob.: 9.00 – 16.00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.
Ponadto do dyspozycji użytkowników został przygotowany na tym piętrze pokój studencki. Wyposażony jest w stół do pracy grupowej oraz komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. – pt.: 8.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 16.00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., śr.: 8.00 – 18.00; wt., czw., pt.:
8.00 – 16.00; sob.: 9.00 – 16.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

     Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpiła Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, mgr Halina Brzezińska-Stec, spotkała się z dużym zainteresowaniem bibliotekarzy nie tylko z bibliotek akademickich, ale również innych sieci bibliotecznych.
     Forum jest odpowiedzią na szereg pytań i problemów, związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą dostosować się do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy miała miejsce 23 lutego 2006 roku i połączona była z otwarciem wystawy: Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Dotychczasowymi prelegentami byli przedstawiciele informacji naukowej i bibliotekoznawstwa polskiego. Tematyka wykładów oscyluje wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa, zaś sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Kilka spotkań odbyło się też w gościnnych wnętrzach innych bibliotek.

Ramowy plan spotkań z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy w roku akademickim 2016/2017.

Program może ulec zmianom.


Rada Programowa:

 • Mgr Halina Brzezińska-Stec
  dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Miroslawa Roszczyc
  z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Anna Krawczuk
  zastępca dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Mgr Dorota Łuckiewicz
  zastępca dyrektora ds. merytorycznych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • Mgr Joanna Putko
  dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Ks. dr hab. Dariusz Wojtecki
  dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
 • Mgr Hanna Trzeszczkowska
  kierownik Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
 • Mgr Beata Fiedorowicz
  kierownik Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • Mgr Joanna Stepaniuk
  kierownik Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w BiałymstokuSprawozdania:
 1. Dr Edyta Bezzubik, Podlaska Biblioteka Cyfrowa - (23.02.2006).
 2. Dr Henryk Hollender, Usługi biblioteczne w warunkach globalizacji i przyszłość zawodu bibliotekarza - (23.03.2006).
 3. Prof. dr hab. Marcin Drzewiecki, Biblioteki wobec ludzi młodych - (27.04.2006).
 4. Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Książka piękna. Z dziejów estetyki książki dawnej - (30.05.2006).
 5. Prof. dr hab. Wanda Pindlowa, Biblioteka publiczna otwarta na użytkowników, ale czy czasem drzwi nie są zbyt wąskie? - (26.10.2006).
 6. Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska, Bariery piśmienności - (05.12.2006).
 7. Dr Danuta Konieczna, "Wszechobecna" biblioteka XXI wieku - (30.01.2007).
 8. Mgr Jolanta Stępniak, Książki elektroniczne w bibliotece akademickiej - (20.02.2007).
 9. Mgr Bogumiła Urban, Komunikacja interpersonalna najważniejszym elementem komunikacji marketingowej w bibliotece - (27.03.2007).
 10. Spotkanie autorskie z mgr. Janem Leończukiem, dyrektorem Książnicy Podlaskiej - (24.04.2007).
 11. Dr Katarzyna Materska, Nowoczesne usługi informacyjne w bibliotekach - (29.10.2007).
 12. Dr Barbara Kamińska-Czubała, Nowe technologie a de-konstrukcja bibliotek - (27.11.2007).
 13. Dr Iwona Wolniewicz-Pujanek, Technologie informacyjne - nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze do zasobów drukowanych i elektronicznych - (29.01.2008 r. na Uniwersytecie Medycznym).
 14. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie w działalności bibliotecznej - (31.03.2008).
 15. Prof. dr hab. Anna Sitarska, Katedra wiedzy bibliotekoznawczej i informacyjnej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Amosa Komeńskiego w Bratysławie;
  Prof. dr hab. Jolanta Ługowska, Literatura dla młodego odbiorcy wobec literatury popularnej i folkloru - (22.04.2008 na Uniwersytecie Medycznym, spotkanie zorganizowane przez Książnicę Podlaską)
  .
 16. Prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat i prof. dr hab. Maria Próchnicka, Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji w USA i w Polsce - (05.06.2008).
 17. Prof. dr hab. Jadwiga Sadowska, Polskie bibliotekarstwo i bibliografia a polityka (1946-1990) - (13.11.2008 w Wyższej Szkole Ekonomicznej).
 18. Dr Jolanta Przyłuska, Repozytorium uczelni - magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność? - (27.01.2009).
 19. Mgr Elżbieta Stefańczyk, Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek - (02.04.2009).
 20. Mgr Lidia Derfert-Wolf, Kształcenie umiejętności informacyjnych - rola bibliotekarzy - (24.04.2009).
 21. Mgr Stanisław Hrabia, Współczesna biblioteka muzyczna – preludium do nowych wyzwań w świecie informacji - (09.06.2009 na Uniwersytecie Muzycznym).
 22. Dr hab. Wiesław Babik, Ekologia informacji: w stronę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy - (17.11.2009 w Wyższej Szkołe Administracji Publicznej w Białymstoku).
 23. Mgr Grzegorz Gmiterek, Biblioteki w wirtualnym świecie Second Life - (26.01.2010).
 24. Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Refleksje dotyczące możliwych i pożądanych zmian w obecnie stosowanych w bibliotekach językach informacyjno-wyszukiwawczych - (12.02.2010 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku).
 25. Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, Początki fonografii ze szczególnym uwzględnieniem poloników - (05.03.2010 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku).
 26. Dr Teresa Urszula Szmigielska, Model biblioteki a standardy biblioteczne - (22.04.2010 w Bibliotece Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku).
 27. Seminarium, Open Access - Maj 2010
 28. Dr Danuta Zawadzka, Podlasie - związek literatury z miejscem - (10.05.2010).
 29. Dr Anna Nosek, Co i jak czytać? Polskie poradniki czytelnicze z dwudziestolecia międzywojennego - (16.11.2010).
 30. Dr Katarzyna Zimnoch, Kultura książki na pograniczu Korony i Litwy do końca XVIII wieku - (02.12.2010).
 31. Mgr Marcin Pędich, Rola serwisu WWW biblioteki publicznej w teorii i wynikach badań na Podlasiu. - (19.01.2011).
 32. Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, "Fonografia polska wkracza w wiek dwudziesty." - (25.02.2011 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
 33. Prof. dr hab. Jadwiga Sadowska,"Ku czemu zmierza bibliografia XXI wieku?" - (08.03.2011)
 34. Dr Marzena Kowalczuk, "Trzy wieki bibliotekarstwa na Podlasiu." - (28.04.2011 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 35. Dr Danuta Wańka, "Nowoczesne formy pracy i zarzadzania biblioteką naukową z wykorzystaniem systemu RFID" - (04.05.2011 na Politechnice Białostockiej)
 36. Prof. dr hab. Andrzej Wasiak, "Znaczenie publikacji elektronicznych dla rozwoju nauk technicznych"
  Mgr Dawid Surowiec, "ePNP.pl - nowoczesna baza polskich publikacji naukowych" - (09.06.2011 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku)
 37. Mgr Anna Krawczuk, Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do zarządzania i szkoleń bibliotekarzy - (09.11.2011)
 38. Prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Spotkanie dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych - (19.01.2012)
 39. Mgr Beata Fiedorowicz, Formy współpracy bibliotek - (16.02.2012)
 40. Mgr Elżbieta Mickiewicz, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna we współczesnych bibliotekach. - (22.03.2012 na Politechnice Białostockiej)
 41. Mgr Halina Brzezińska-Stec, Strategia marketingowa Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku - (19.04.2012)
 42. Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, Kultura muzyczna w Polsce dwudziestolecia międzywojennego (na przykładzie nagrań) - (18.05.2012)
 43. Mgr Małgorzata Rychlik, Budowanie repozytorium uczelnianego - (25.10.2012)
 44. Dr Aneta Drabek, Model czasopisma elektronicznego - (13.12.2012)
 45. Mgr Wiesław Wróbel, Historia budynków zajmowanych przez Książnicę Podlaską od 1919 r. - (24.01.2013)
 46. Dr Tomasz Baranowski, Twórczość Witolda Lutosławskiego w kontekście tradycji i awangardy w muzyce XX wieku - (14.02.2013 w Bibliotece Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie)
 47. Mgr Agnieszka Koszowska, Chmura, komórka, tablet. Mobilna biblioteka dla mobilnego użytkownika.
  (20.03.2013)
 48. Dr Bogumiła Powichrowska, Wiedza - od fenomenu XXI wieku do systemów zarządzania.
  (18.04.2013)
 49. Mgr Bolesław Howorka, Znaczenie dozwolonego użytku chronionych utworów dla bibliotek.
  (23.05.2013)
 50. Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Primum non nocere, czyli o przyszłości języków informacyjnych i opracowania treściowego w bibliotekach..
  (18.10.2013 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego)
 51. Mgr Halina Brzezińska-Stec, Pragmatyka zawodu bibliotekarskiego w świetle nowych uregulowań prawnych.
  (21.11.2013)
 52. Mgr Barbara Szczepańska, „Trudne dziecko digitalizacji – dzieła osierocone”.
  (16.01.2014)
 53. Mgr Piotr Maculewicz, "Johann Adolf Hasse - zapomniany kompozytor królów i ślady jego sławy wmuzycznych bibliotekach".
  (14.03.2014 w Bibliotece UMFC Wydz. Inst..-Ped. W Białymstoku)
 54. Mgr Wiesław Wróbel „Księgarnie w Białymstoku do 1939 r.”
  (03.04.2014)
 55. Mgr Leszek Robert Śnieżko „Resource Description & Access - nowy standard katalogowania”
  (27.05.2014)
 56. Dr hab. inż. Marek Gawrysiak, prof. nzw. PB „Książka – ostatni rozdział? Wycieczka w istotę i skutki rewolucji cyfrowej”
  (05.06.2014 w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16)
 57. Mgr Olga Topolewska„Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej wśród dzieci i młodzieży - działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku”
  (16.10.2014 w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku, ul. Złota 4)
 58. Mgr Ewa Witkowska, Z wizytą w japońskich bibliotekach - rezultaty Japanese-Language Program for Specialists Fundacji Japońskiej
  (28.11.2014)
 59. Prof. dr hab. Joanna Ejdys, Foresight - narzędzie kreowania przyszłości,
  Mgr Maria Czyżewska, mgr Joanna Putko, , Edukacja informacyjna użytkowników na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej.
  (12.02.2015)
 60. Dr Zofia Zawadzka, Prawo autorskie w działalności bibliotecznej.
  (12.03.2015)
 61. S. mgr Teresa Chomiczewska, Dedykacje rękopiśmienne z lat 1901-1939 w księgozbiorze arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.
  (14.05.2015)
 62. Mgr Violetta Perzyńska , Zewnętrzne źródła finansowania bibliotek uczelni publicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Głównej AWF w Warszawie.
  (13.01.2016)
 63. Mgr Elżbieta Jasińska-Jędrosz
  Losy spuścizny Karola Szymanowskiego.

  (25.02.2016 w Bibliotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Kawaleryjska 5.)
 64. Mgr Anna Komperda
  Rola biblioteki akademickiej w promocji i rozwoju dorobku naukowego uczelni.

  (15.03.2016)
 65. Mgr Piotr Marcinkowski
  Nowe trendy w wyszukiwaniu informacji naukowej i bibliotecznej na przykładzie Biblioteki PB.

  (14.04.2016 w Bibliotece Politechniki Białostockiej)
 66. Mgr Wiesław Wróbel O początkach bibliotekarstwa publicznego w Białymstoku.
  (23.06.2016)
 67. Dr hab. Katarzyna Materska
  Otwarci na otwartość? O kierunkach, oczekiwaniach i rozterkach.

  (24.11.2016)
 68. Prof. dr hab. Małgorzata Komorowska
  Marcella Sembrich-Kochańska - artystka świata

  (16.02.2017)
 69. Mgr Zdzislaw Babicz
  Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych w Podlaskiej Platformie Edukacyjnej

  (23.03.2017)
 70. Dr Łukasz Zabielski
  Biblioteka starożytnika. O książkach (według) Zygmunta Glogera

  (06.04.2017)
 71. Piotr Marcinkowski (Aleph Polska)
  Alma – system następnej generacji w bibliotekach akademickich. Wdrożenia w Europie, perspektywy dla Polski.

  (10.05.2017)
          Dziś
Środa 23 sierpnia
Biblioteka jest czynna:

Akademicka 2: 09:00 - 15:00
Kampus: 08:00 - 15:00
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:09:00 - 15:00 (A)
Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka