Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Akademicka 2 (dawny budynek Instytutu Matematyki)

Plany pięter:


PARTER

Akademicka parter
I PIĘTRO
Akademicka I piętro

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA
tel. 85 745 75 49
email: owd@uwb.edu.pl
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Czytelnia dysponuje 48 miejscami rozlokowanymi na I piętrze w trzech czytelniach specjalistycznych: Na terenie każdej z nich znajduje się odpowiedni księgozbiór podręczny obejmujący podstawowe słowniki, encyklopedie i leksykony, bibliografie i podstawowe podręczniki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów).

ZBIORY SPECJALNE
tel. 85 745 76 89
email: w.wrobel@uwb.edu.pl
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne, II piętro).

REDAKCJA REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
tel. 85 745 75 69
email: rub@uwb.edu.pl
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia doktorantom i pracownikom naukowym Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy.II PIĘTRO
Akademicka II piętro
CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ
tel. 85 745 76 78
email: cde@uwb.edu.pl
Zbiory Czytelni Centrum Dokumentacji Europejskiej liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz ponad 90 tytułów czasopism dotyczących tematyki Unii Europejskiej.

POKOJE PRACY INDYWIDUALNEJ
Pokoje pracy indywidualnej są przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. Każdy pokój jest wyposażony w biurko, krzesło oraz szafkę z zamykanymi na klucz szufladami. Umożliwia to wielodniową pracę użytkownika bez konieczności każdorazowego zabierania materiałów do domu.
Rezerwacja odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Ogólnodostępna lista znajduje się przy biurku rejestracyjnym na parterze.

SALA MULTIMEDIALNA
tel. 85 745 76 89
email: w.wrobel@uwb.edu.pl
Sala multimedialna jest przeznaczona do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt multimedialny, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

POKÓJ STUDENCKI
Pokój studencki jest przeznaczony do dyspozycji użytkowników Czytelni Humanistycznej. Na jego wyposażeniu znajdują się: stół do pracy w grupie, komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka