Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Czytelnia Humanistyczna


15-267 Białystok, ul. Akademicka 2
tel. 85 745 76 90, 85 745 75 49
email: owd[at]uwb.edu.pl

Czytelnia Humanistyczna znajduje się w dwupiętrowym budynku przy ulicy Akademickiej 2 i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
Można w niej skorzystać z wydawnictw należących do kolekcji Czytelnia Humanistyczna, obejmującej księgozbiór Biblioteki Humanistycznej (BHU) oraz część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, głównie o tematyce historycznej, filologicznej, etnograficznej, artystycznej i prawniczej. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych..

Na II piętrze Czytelni Humanistycznej mieści się Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz sala multimedialna.


Czytelnia dysponuje 54 miejscami dla użytkowników rozlokowanymi w czterech wydzielonych czytelniach specjalistycznych:
  • z księgozbiorem historycznym,
  • z księgozbiorem prawniczym,
  • z księgozbiorem filologicznym.
  • z księgozbiorem na temat sztuki.
Do dyspozycji czytelników oddane są również ustawione na korytarzu fotele oraz ławy, a także znajdujący się na II piętrze pokój studencki wyposażony w stół do pracy w grupie, komputer z dostępem do katalogów Biblioteki i Internetu.

Księgozbiór podręczny znajdujący się w każdym z pomieszczeń zawiera podstawowe encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie i wybrane podręczniki zgodne z tematyką czytelni. Jest on ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Dostęp do książek jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów).

Dodatkowo na regałach znajdujących się na korytarzu przy czytelni z księgozbiorem prawniczym ustawiono encyklopedie, leksykony i wydawnictwa informacyjne o charakterze ogólnym. Są to działy: Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy zarejestrować się u dyżurującego bibliotekarza (parter) oraz złożyć wypełnione rewersy papierowe. Jednorazowo można złożyć 4 rewersy. Realizacja zamówień trwa do 15 minut (w zależności od ilości zamówień). Zamówione pozycje odbiera się przy biurku rejestracyjnym, tam też należy oddać książki po skończonej pracy.

Materiały biblioteczne można kopiować za pomocą płatnego ksero znajdującego się w pokoju katalogowym lub własnego aparatu cyfrowego.
O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów.
Do kopiowania nie są udostępniane:
  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania,
  • książki i czasopisma oprawione,
  • albumy i książki cenne dla biblioteki (w tym wydane przed 1950 rokiem),
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

Czytelnia zapewnia stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów umieszczone przed bramką prowadzącą na teren czytelni. Stanowiska z dostępem do Internetu oraz kolekcji Ibuków zostały ulokowane w pokoju katalogowym na pierwszym piętrze (po prawej stronie klatki schodowej).

Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać w Czytelni Humanistycznej z bibliotecznej sieci WiFi (sieć eduroam) - >konfiguracja.

[REGULAMIN]

[ZASADY WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]

Kierownik Czytelni Humanistycznej:
mgr Aldona Białanowicz
tel. 85 745 76 90
email: a.bialanowicz[at]uwb.edu.pl
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka