Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Pokoje pracy indywidualnej

     Pokoje pracy indywidualnej znajdują się na II piętrze w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Akademickiej 2 (od numeru 212 do 216). Każdy pokój jest wyposażony w szerokie biurko, miękkie krzesło oraz szafki z zamykanymi na klucz szufladami. Umożliwia to wielodniową pracę użytkownika bez konieczności każdorazowego zabierania materiałów do domu.

REZERWACJA: na zasadzie pierwszeństwa. Ogólnodostępna lista znajduje się przy biurku rejestracyjnym na parterze.

Zasady korzystania z POKOI PRACY INDYWIDUALNEJ (KPI)
  1. Z Pokoi Pracy Indywidualnej mogą korzystać pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu w Białymstoku posiadający ważną kartę biblioteczną oraz inne osoby (za zgodą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej).
  2. Pokoje Pracy Indywidualnej można rezerwować na okres jednego miesiąca. Zgłoszenie kolejnej rezerwacji jest możliwe dopiero pod koniec okresu korzystania, jednak nie wcześniej niż na 3 dni przed końcem miesiąca (nie jest możliwa rezerwacja pokoju na kilka miesięcy z góry). Nie można samowolnie odstępować pokoju innym osobom. Po upływie wyznaczonego czasu rezerwacji korzystający powinien zwolnić PPI i zabrać swoje rzeczy osobiste.
  3. W PPI można korzystać z dostępnych zbiorów bibliotecznych oraz materiałów własnych, a także z własnego sprzętu komputerowego. Użytkownika obowiązuje zamykanie pokoju przy każdorazowym jego opuszczeniu.
  4. Z PPI należy korzystać w godzinach pracy Czytelni Humanistycznej. Maksymalnie na 15 minut przed zamknięciem należy zakończyć pracę, wykorzystane materiały oddać dyżurującemu bibliotekarzowi, a klucz oddać na portierni. Nie należy pozostawiać książek w pokoju. Zasada ta nie dotyczy osób, które wypożyczyły książki zgodnie z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych. W przypadku zagubienia klucza należy uiścić opłatę za wykonanie duplikatu.
  5. Biblioteka zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, wejścia do pokoju pod nieobecność jego użytkownika.


  6. Pracownicy naukowi korzystający z PPI proszeni są o pozostawienie w szatni okryć wierzchnich i wpisanie się na listę odwiedzin dostępną przy biurku rejestracyjnym (parter).

    Osoba korzystająca z PPI zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka