Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

O zbiorach

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym potrzebom uniwersytetu, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych: filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk filologicznych (w tym białorutenistyki), pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną wagę przywiązuje się do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu. Podstawę zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej stanowiły połączone księgozbiory Bibliotek I i II Studium Nauczycielskiego w liczbie 60 tys. woluminów. Księgozbiór został znacznie wzbogacony dzięki darom przekazanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, inne biblioteki krajowe i osoby prywatne.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcją humanistyczną na koniec 2018 roku obejmował:
  • Druki zwarte (książki) i ciągłe – 468 561 woluminów
  • Czasopisma - 115 047 woluminów
  • Zbiory specjalne - 15 437 woluminów i jednostek
Ogółem - 599 045 woluminów i jednostek

Biblioteka Uniwersytecka w roku 2018 prenumerowała:
  • Czasopisma krajowe - 131 tytuły
  • Czasopisma zagraniczne - 10 tytułów

Księgozbiór Centrum Dokumentacji Europejskiej na koniec 2018 roku obejmował:
  • Druki zwarte i ciągłe - 5 919 woluminów
  • Czasopisma - 1 657 woluminów
  • Zbiory specjalne – 41 jednostek
  • Ogółem - 7 617 woluminów i jednostek

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia dostęp on-line do pełnotekstowych wydawnictw elektronicznych. Prenumeruje polskojęzyczną bazę e-książek na platformie IBUK libra. Ponadto udostępniane są polskojęzyczne bazy: prawnicza Legalis oraz biblioteczna Vademecum Bibliotekarza on-line.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka