Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek


     Dnia 2 kwietnia 2009 roku miało miejsce kolejne "Podlaskie Forum Bibliotekarzy". Tym razem gospodarzem spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wystosowane przez nią zaproszenie przyjęła mgr Elżbieta Stefańczyk - Wicedyrektor Biblioteki Narodowej ds. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). Licznie przybyłych gości przywitała mgr Ewa Kołomecka - Zastępca Dyrektora Książnicy Podlaskiej, po czym oddała głos prelegentce.
     W wystąpieniu zatytułowanym "Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek" Pani Elżbieta Stefańczyk przybliżyła zgromadzonej publiczności niezwykle istotny aspekt działalności prowadzonej przez najstarsze polskie stowarzyszenie bibliotekarskie. Prelekcję rozpoczęła od zaprezentowania strategicznych celów działalności lobbingowej, a następnie omówiła cele szczegółowe takie, jak: popularyzacja wiedzy o roli książki i bibliotek w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, integracja środowiska bibliotekarskiego, kształtowanie właściwych postaw etycznych bibliotekarzy. Zauważyła przy tym, że działalność lobbingową prowadzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Jest ona kierowana przede wszystkim do decydentów, różnego rodzaju organizacji politycznych, mediów i instytucji związanych z biznesem, a także do użytkowników bibliotek i samych bibliotekarzy.
     Pani Stefańczyk podkreśliła zasadniczą rolę współpracy SBP z innymi instytucjami (np. Instytutem Książki, Biblioteką Narodową). Zwróciła uwagę na obszary działalności SBP, dotyczące m.in. ustawodawstwa bibliotecznego, organizacji sieci bibliotek, finansów dla bibliotek, ścieżki awansu zawodowego bibliotekarzy oraz spraw socjalnych. Następnie szczegółowo omówiła stosowane przez organizację metody lobbingu i uzyskane w ciągu ostatnich dwóch lat rezultaty.
     W drugiej części wystąpienia zostały przedstawione założenia strategii SBP na lata 2010-2021. Pani Stefańczyk ukazała najważniejsze obszary aktywności stowarzyszenia, a także sformułowała jego misję. Nie zabrakło również analizy SWOT, prezentującej mocne i słabe strony SBP oraz jego szanse i zagrożenia. Na tej podstawie Pani Wicedyrektor Biblioteki Narodowej określiła pięć najważniejszych celów rozwoju organizacji w przyszłości.
     Oparte na prezentacji wystąpienie spotkało się z żywym odbiorem ze strony zgromadzonych. Osoby zainteresowane dyskusją miały możliwość kontynuowania jej w kuluarach przy słodkim poczęstunku.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka