Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Nowe technologie a de-konstrukcja bibliotek


     Dnia 27 listopada 2007 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Prelekcję zatytułowaną "Nowe technologie a de-konstrukcja bibliotek" wygłosiła dr Barbara Kamińska-Czubała z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zgromadziła ona liczne rzesze bibliotekarzy, a także studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
     Pani Doktor rozpoczęła wykład od wyjaśnienia terminu "de-konstrukcja". Ukazała związek tego zjawiska z występowaniem w bibliotekach nowych technologii. Następnie zaprezentowała przejawy de-konstrukcji w poszczególnych typach bibliotek: szkolnej, naukowej i pedagogicznej. Według dr Kamińskiej-Czubały powinny się one stać miejscem spotkań oraz obsługi użytkownika wirtualnego. Najwięcej uwagi poświęciła omówieniu biblioteki szkolnej - spełnianych przez nią funkcji (ze szczególnym wyróżnieniem funkcji dydaktycznej), zadań realizowanych przez bibliotekarza szkolnego. Przedstawiła również wzór strony internetowej biblioteki szkolnej i wymieniła korzyści dydaktyczne wyniesione przez ucznia korzystającego z takiego serwisu. Nasz Gość w szczególny sposób podkreślił, że zmiana w bibliotece może być przeprowadzona tylko przez samych bibliotekarzy.
W końcowej części wykładu zaprezentowane zostały przykłady współczesnych rozwiązań architektonicznych pomagających zdekonstruować strukturę funkcjonalną bibliotek (m.in. The Library Glasgow Caledonian University, BUW - Warszawa, The Royal Library - Kopenhaga, Biblioteka Narodowa - Meksyk).
     Oparte na prezentacji wystąpienie dr Barbary Kamińskiej-Czubały stało się przyczyną wszechstronnej dyskusji dotyczącej bibliotek szkolnych. Osoby zainteresowane tematem mogły kontynuować rozmowy przy kawie w sali bufetowej biblioteki.

Pliki do pobrania:
1. Nowoczesne usługi informacyjne (prezentacja 21,5MB)
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka