Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

"Podlaska Biblioteka Cyfrowa"


     Dnia 23 lutego 2006 r. w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku miała miejsce inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, której towarzyszyło otwarcie wystawy "Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek". Na spotkaniu obecne były władze uczelni: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Halina Parafianowicz, prof. UwB, władze samorządowe, przedstawiciele Urzędów Miejskiego i Marszałkowskiego oraz licznie przybyli bibliotekarze różnych typów sieci bibliotecznych, pracownicy i studenci UwB. W imieniu władz Biblioteki Uniwersyteckiej przybyłych gości powitał Pan Dyrektor, dr Jerzy Halicki. Słowo wstępne wygłosił Jego Magnificencja Rektor UwB, natomiast nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała Halina Brzezińska-Stec - Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Informacji, Promocji i Prac Naukowych. Pierwsze spotkanie poświęcone zostało "Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej". Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła dr Edyta Bezzubik.

     Projekt jest wspólną inicjatywą środowiska naukowo-kulturalnego miasta Białegostoku. W 2004 roku powstało Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, w skład którego wchodzą biblioteki następujących uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Książnicy Podlaskiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Filii Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Akademii Medycznej. Będą one umieszczały swoje zasoby w wersji elektronicznej w czterech kolekcjach: Dziedzictwo Kulturowe, Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego, Naukowo-Dydaktyczna i Muzykalia. Regionalna biblioteka cyfrowa ma za zadanie umożliwić dostęp do zasobów piśmiennictwa szerokiemu kręgowi użytkowników (zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz zabezpieczyć najcenniejsze zabytki piśmiennicze stanowiące dziedzictwo kultury polskiej. Zasadniczym celem jest wyrównanie szans dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych.

Część oficjalna zakończyła się nieformalnie - kawą i pączkami.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka