Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji w USA i w Polsce


     W kolejnym spotkaniu w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy wzięły udział prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Maria Próchnicka - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprezentowały wystąpienie zatytułowane "Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji w USA i w Polsce".
     Prelegentki przedstawiły efekty analizy porównawczej dotyczącej podmiotów i kierunków badań w nauce o informacji. Za materiał badawczy posłużyły im wybrane roczniki czasopism: "Journal of the American Society for Information Science and Technology" (JASIST) oraz "Zagadnienia Informacji Naukowej" (ZIN). Analizując zamieszczone w nich artykuły, szukały odpowiedzi na następujące pytania: Kto zajmuje się badaniami w nauce o informacji? W jaki sposób są one prowadzone i czego dotyczą?
     Uzyskane wyniki pozwalają na wyodrębnienie istotnych różnic: w USA można zaobserwować stały wzrost liczby artykułów w każdym kolejnym roku. Aktywne badania prowadzą przede wszystkim przedstawiciele innych zawodów, w niewielkim zaś stopniu bibliotekarze. Najbardziej popularną tematyką badań są: analiza i ocena piśmiennictwa, zasoby i narzędzia poszukiwawcze w Internecie, a także wyszukiwanie informacji. Inaczej sytuacja przedstawia się w Polsce - tu odnotowuje się stabilną liczbę artykułów w poszczególnych latach. Badaniami zajmują się głównie bibliotekarze, w znikomym zaś stopniu reprezentanci innych instytucji. Podstawowym zagadnieniem badawczym są: języki informacyjno-wyszukiwawcze.
     Oparte na prezentacji wystąpienie zostało z zainteresowaniem wysłuchane przez liczne grono bibliotekarzy, pracowników naukowych UwB oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Po wykładzie nie zabrakło refleksji i wniosków dotyczących zaprezentowanych danych. Chętni mogli kontynuować dyskusje przy wspólnej kawie.

Pliki do pobrania:
1. Nowoczesne usługi informacyjne (prezentacja 21,5MB)
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka