Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Prawo autorskie w działalności bibliotecznej


     Dnia 31 marca 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się kolejny wykład w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Zgromadził on liczne grono dyrektorów i kierowników różnego typu bibliotek oraz bibliotekarzy. Gościem spotkania była dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego.
     Oparte na prezentacji wystąpienie poświęciła tematyce "Prawa autorskiego w działalności bibliotecznej". Na wstępie przedstawiła przepisy prawne dotyczące zagadnień związanych z utworami i ich ochroną oraz uprawnieniami przysługującymi twórcy. Następnie omówiła przedmiot ochrony prawnej, czyli utwór. Prelegentka podała definicję utworu, przesłanki udzielania ochrony, problematykę ochrony niektórych kategorii utworów, a także podział utworów. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez dr Stanisławską-Kloc był podmiot prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. "utworów osieroconych". Scharakteryzowała również autorskie prawa osobiste i majątkowe składające się na treść prawa autorskiego. W końcowej części wykładu poruszyła problem, tak istotnego dla bibliotekarzy, prawa użyczania - zwracając uwagę na dozwolony użytek osobisty oraz publiczny.
     Spotkanie zakończyła wspólna kawa.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 18:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka